Your body is not yours...

Vanderozenberg's pictureAverage: 5 (1 vote)

Je Lichaam IS niet het jouwe

Als het Zelf opgaat in het Al, zul je de waarheid zien achter deze woorden. Dan ervaar je je lichaam als een expressie van de Goddelijke Dans,
en de hele Schepping wordt je Lichaam...

TRANSLATION:

Your body is not yours.
If the Self dissolves into THAT you will see the truth behind these words. Then you will experience your body as an expression of the Divine Dance,
and the entire Creation will become your body...

— Aadyananda