Tag: worse

'Tis The Worse Situation

Nathyogi's picture’Tis the situation worse
When empty is my purse;
’Tis the situation worse
When I hear a curse;
’Tis the situation worse
When truth they inverse;
’Tis the situation worse