Tag: samskritham

Gananayaka Ganadaivataya

ammassridhar's pictureGananayaka Ganadaivataya Ganadakshaya Dhimahi
Guna Shariraya Guna Manditaya Guneshanaya Dhimahi

Gunaditaya Gunadhishaya Guna Pravistaya Dhimahai