Tag: Adi Guru Dharma Paddhati

Maitreya RudrabhayanandaFast Facts
Messiah1.jpg
Other Names and Nicknames: 
Venu Gopalan, Rudrabhayananda, Maitreya, Mitra, Sivavatara,Bhagwan Maitreya, Yugapurusha Maitreya
Function: 
Spiritual Teacher
Traditions: 
Kriya, Sapta Divya Puratana Diksha Paddhati, Adi Guru Dharma Paddhati, Purna Naimesha Smapradaya, Aghor Paddati
Main Countries of Activity: 
India
Date of Birth: 
1970
Place of Birth: 
India
In His/Her Body ("alive"): 
Yes