Sri Guru Paduka Stothram

ammassridhar's pictureAverage: 4.8 (5 votes)

|| Sri Guru Paduka Stothram ||

Anantasamsara samudratara
naukayitabhyam gurubhaktidabhyam |
vairagyasamrajyadapujanabhyam
namo namah srigurupadukabhyam || 1

kavithwa varasinisakarabhyam
daurbhagyadavambudamalikabhyam |
durikritanamra vipattatitabhyam
namo namah srigurupadukabhyam || 2

nata yahoh sripatitam samiyuh
kadacidapyasu daridravaryah
mukasca vacaspatitam hitabhyam
namo namah srigurupadukabhyam || 3

nalikanikasapadahrtabhyam
nanavimohadi nivarikabhyam |
namajjanabhistatatipradabhyam
namo namah srigurupadukabhyam || 4

nripalimaulivrajaratnakanti
saridvirajat jhashakanyakabhyam |
nripatvadabhyam natalokapankateh
namo namah srigurupadukabhyam || 5

papandhakararka paramparabhyam
tapatra yahindrakhagesvarabhyam |
jadyabdhisamsosana vadavabhyam
namo namah srigurupadukabhyam || 6

samadisatkaprada vaibha vabhyam
samadhidanavratadiksitabhyam |
ramadhavandhristhira bhaktidabhyam
namo namah srigurupadukabhyam || 7

svarcaparanamakhilestadabhyam
svahasaha yaksha dhurandharabhyam |
svantacchabha vaprada pujanabhyam
namo namah srigurupadukabhyam || 8

kamadisarpavraja garudabhyam
viveka vairagya nidhipradabhyam |
bodhapradabhyam dutamoksadabhyam
namo namah srigurupadukabhyam || 9

This stotram is composed by the disciple,
Swami Totakacharya who is one of the four greatest
disciples of Sri Adi Sankaracharya .....Tania's picture

Is this an Ammachi bhajan?

hey ammassridhar, is this a bhajan of Ammachi?

I miss Amma's bhajans so much, been in her ashram in kerala 2 years ago...

By the way, what is the meaning of the || ?

Tania | Mon, 09/01/2008 - 22:03