Gananayaka Ganadaivataya

ammassridhar's pictureAverage: 5 (1 vote)
Aum.jpg

Gananayaka Ganadaivataya Ganadakshaya Dhimahi
Guna Shariraya Guna Manditaya Guneshanaya Dhimahi

Gunaditaya Gunadhishaya Guna Pravistaya Dhimahai
Ekadantaya Vakratundaya Gauri Tanahayaya Dhimahi

Gajeshanaya Bhalachandraya Shree Ganeshaya Dhimahi
Gaanachaturaya Gaanapraanaya Gaanantaratmane

Gaanotsukhaya Gaanamattaya Gannottsukha mana se
Guru Pujitaya, Guru Daivataya, Guru Kulasthaine

Guru Vikramaya, Guiyya Pravaraya Gunave Guna gurave
Gurudaitya Kalakchetre, Guru Dharma Sada Rakdhyaya

Guru Putra Paritratre Guru Pakhand Khand Khaya
Geet Saraya, Geet Tatvaya Geet Gotraya Dhimahi

Guda Gulfaya, Gandha Mattaya Gojaya Pradaya Dhimahi
Gunaditaya Gunadhishaya Guna Pravishtaya Dhimahi

Ekadantaya Vakratundaya Gauri Tanayaya Dhimahi
Gajeshanaya Bhalachandraya Shree Ganeshaya Dhimahi