AATHREYA - SAANDEEPANI

Dr.BalaKrishna Murthy Ramaraju's pictureNo votes yet

aathreya dr. bala krishna murthy ramaraju

Saandeepani is Guru of Lord Krishna and Balaraama.

Saandeepani's son died prematurely and he was

rescued from Yama Dharma Raaja

by Krishna and restored to Saandeepani

as Guru Dakshina .

It is worth their weight in gold

to have such Sishyas as Krishna and Balaraama.

Vande Krishnam Jagad Gurum.

AATHREYA